Visa

Trang chủ > Dịch vụ > Visa

HỒ SƠ XIN CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC

Thẻ ABTC là gì?

- Thẻ ABTC là gì? Thẻ ABTC hay còn gọi là thẻ APEC. Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card viết tắt ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia Chương trình. Người mang thẻ APEC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó.
- Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 03 năm, kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Khi thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng, nếu người được cấp thẻ vẫn còn nhu cầu đi lại trong khối APEC, thì làm thủ tục đề nghị cấp lại thẻ mới.
- Thẻ ABTC chỉ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh khi người mang thẻ xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ. Mỗi lần nhập cảnh, người mang thẻ ABTC được các nước và vùng lãnh thổ thành viên cấp chứng nhận tạm trú theo thời hạn quy định của các nước hoặc vùng lãnh thổ đó.
- Doanh nhân được cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích nhập cảnh, giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung ghi trong thẻ; không được dùng thẻ vào việc vi phạm pháp luật.
- Doanh nhân được cấp thẻ ABTC phải tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nhân tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.
- Doanh nhân được cấp thẻ ABTC vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị cơ quan có thẩm quyền Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đến nay đã có 21 nước tham gia là thành viên APEC : Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hongkong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Bắc, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam
 
Ai được cấp thẻ APEC?
 
1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trực thuộc Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91);
- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam; Giám đốc, Phó giám đốc Ngân hàng Việt Nam hoặc Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Việt Nam;
- Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên.
 
2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam :
- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã.
 
3. Các trường hợp khác được xét cấp thẻ ABTC:
- Các vị là lãnh đạo các ngành kinh tế, Thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý chuyên ngành về các hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC;
- Công chức, viên chức nhà nước có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC; Trưởng, Phó cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình ABTC.
 
Điều kiện được cấp thẻ APEC ?
 
- Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng (thời hạn sử dụng còn trên 12 tháng).
- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể.
- Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ tại doanh nghiệp đang làm việc.
- Doanh nhân phải là người từ 18 tuổi trở lên; người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Không thuộc các trường hợp chưa được phép xuất cảnh quy định tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đã có hoạt động từ 06 (sáu) tháng trở lên.
- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội.
 
Thủ tục và thời gian cấp thẻ APEC?
 
- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu)
- Bản sao một trong các loại giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (kèm bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo;
- Bản sao hộ chiếu
- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ
- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội
 
 
Thủ tục làm thẻ APEC tại Hà Nội
 
1.     Hộ chiếu của người xin cấp thẻ còn thời hạn 3 năm trở lên (03 bản công chứng/người ).
2.     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản công chứng).
3.     Hóa đơn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1 Quý gần nhất (03 bản sao đóng dấu công ty có nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp quý gần nhất)
4.     Hóa đơn nộp thuế môn bài năm hiện tại (03 bản sao đóng dấu công ty)
5.     02 Hợp đồng Kinh tế năm gần nhất (ký với đối tác nước ngoài thuộc một hoặc hai trong các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC), tờ khai hải quan, giấy nộp thuế hải quan (mỗi cái 03 bản sao đóng dấu « Sao y bản chính » công ty), (Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt (bản dịch thuật công chứng) kèm theo (02 bản)).
6.     Sổ Bảo hiểm xã hội (03 bản công chứng/người).
7.     Quyết định bổ nhiệm chức danh có ít nhất 01 năm đảm nhiệm (03 bản sao y công ty/người).
8.     03 Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu gửi UBND TP. Hà Nội
9. GGT đóng dấu công ty, tên , ngày tháng để trống (03 bản)
10. 04 Ảnh 3x4
 
Thủ tục dành cho công ty tại TP Hồ Chí Minh
 

ĐIỀU KIỆN CHUNG: KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TỚI CÁC NƯỚC APEC TRÊN 10 TỶ)

1.     01 hợp đồng Kinh tế năm gần nhất (không quá 01 năm ký với đối tác nước ngoài thuộc một trong các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC), tờ khai hải quan,giấy nộp thuế hải quan (02 bản sao đóng dấu công ty + Bản chính để đối chiếu). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt công chứng dịch thuật  kèm theo (02 bản).
2.     Bản sao công chứng hộ chiếu còn thời hạn sử dụng trên 3 năm (03 bản/người).
3.     Bản sao y công ty quyết định bổ nhiệm chức vụ (03 bản/người).
4.     Bản sao công chứng sổ Bảo hiểm xã hội (03 bản/người).
5.     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản công chứng).
6.     Chứng minh thư của người xin cấp thẻ (02 bản photo công chứng/người).
7.     08 ảnh 3 x4/người (phông nền trắng).
8.     Xác nhận của đơn vị nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm (03 bản) 
9.  Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu gửi UBND TP Hồ Chí Minh (03 bản)
10. 03 giấy giới thiệu  (Có mẫu chung)
11.  Tờ khai xin cấp thẻ (02 bản/1 người) (Có mẫu chung)
12. Công văn xin cấp thẻ (02 bản),  (Có mẫu chung)
 

Thông báo mới về thời gian cấp đổi thẻ APEC:

Thẻ APEC - Miễn visa cho doanh nhân Việt Nam có thời hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày cấp. Sau 3 năm, doanh nhân vẫn giữ chức vụ như lần đầu cấp thẻ sẽ được cấp đổi lại thẻ để tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, một quy định mới được ban hành buộc các doanh nhân phải cấp đổi sớm hơn ngày hết hạn ghi trên thẻ từ 1 - 3 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu thời hạn ghi trên thẻ của doanh nhân là ngày 30/03/2013 thì thời điểm làm hồ sơ cấp đổi lại thẻ sẽ phải tiến hành từ ngày 01/01/2013 để đảm bảo thời gian theo quy định mới. Quá thời hạn trên, doanh nhân sẽ phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ mới, tức là sẽ phải xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chủ quản về việc cho phép sử dụng thẻ APEC đối : Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Lãnh đạo các Bộ... Việc xin cấp mới sẽ tốn nhiều thời gian và cần nhiều hồ sơ phức tạp để chứng minh nhu cầu đi lại như: Hợp đồng ngoại, tờ khai hải quan, giấy nộp thuế hải quan, bảo hiểm xã hội...
 
 
Thắc mắc trong việc sử dụng thẻ APEC

Hỏi: Người mang thẻ APEC cần phải làm gì, khi muốn nhập cảnh với mục đích thương mại, tìm hiểu thị trường một trong các nước thành viên APEC?
Trả lời: Người mang thẻ APEC chỉ cần mua vé máy bay, sử dụng hộ chiếu và thẻ APEC thay thế cho VISA ở cửa kiểm soát an ninh và xuất trình khi cơ quan có thầm quyền yêu cầu.

Hỏi:
Người mang thẻ APEC có cần sử dụng hộ chiếu nữa hay không?
Trả lời: Người sử dụng thẻ APEC vẫn cần phải có hộ chiếu còn hạn theo quy định của cục Quản lý Xuất nhập cảnh, số hộ chiếu ghi trên thẻ phải trùng với số hộ chiếu phổ thông đang sử dụng. Vì vậy khi cấp lại hộ chiếu mới phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ theo số hộ chiếu mới.

Hỏi:
Khi thẻ APEC hết hạn, việc cấp đổi có phải nộp lại thẻ cũ cho cục quản lý XNC hay không?
Trả lời: Khi cấp đổi thẻ ABTC hết hạn hộ chiếu hoặc vì bất cứ lý do nào khác thì phải nộp lại thẻ cũ cho cục Quản lý XNC.

Hỏi: Tại sao khi làm tờ khai thẻ ABTC theo mẫu, chữ ký của người làm thẻ phải nằm trong ô chữ ký, bên dưới góc phải theo đúng quy định?
Trả lời: Khi in thẻ, chữ ký của người làm thẻ sẽ được scan lên mặt trước thẻ ABTC, vì vậy chữ ký cần đúng kích cỡ quy định của cục Xuất nhập cảnh và không được thay đổi kích cỡ của ô chữ ký theo quy định.

Hỏi: Tại sao khi cấp đổi thẻ phải giữ nguyên chức vụ như lần đầu cấp thẻ?
Trả lời:  Vì khi cấp thẻ ABTC lần đầu, trong công văn cho phép sử dụng thẻ của các cấp có thẩm quyền có ghi rõ chức danh được sử dụng thẻ ABTC
Để không phải xin lại công văn cho phép sử dụng thẻ, chủ thẻ cần giữ nguyên chức vụ như lần đầu cấp thẻ.
 
Hỏi: Nếu chức vụ đã thay đổi thì phải làm gì?
Trả lời: Nếu chức vụ của chủ thẻ đã thay đổi, doanh nghiệp cần xin lại công văn cho phép sử dụng thẻ của các cấp có thẩm quyền để được cấp thẻ mới, tiếp tục sử dụng
 
Hỏi: Khi mất thẻ ABTC, chủ thẻ cần làm gì?
Trả lời:
- Khi mất thẻ ABTC chủ thẻ cần trình báo cơ quan công an nơi gần nhất trong vòng 48 tiếng sau khi mất thẻ
- Xin xác nhận của công an nơi gần nhất về việc đã trình báo (có mẫu chung)
- Trường hợp mất thẻ ABTC ở nước ngoài cần thông báo ngay cho Đại sứ quán sở tại và làm thủ tục xin xác nhận việc mất thẻ theo mẫu
 
Chi phí làm thẻ APEC: VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI DINATOUR
69 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội
043 92 76 077 - 043 716 41 32
 

 

Các tin khác

In bài Trở lại Đầu trang