Visa

Trang chủ > Dịch vụ > Visa

Visa du lịch Úc

HỒ SƠ LÀM VISA ĐI DU LỊCH  ÚC BAO GỒM:
 
1, 4 tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) cho mỗi đương đơn. Ảnh chụp không được 6 tháng.
 
2, Hộ chiếu đã ký tên. Không chấp nhận Hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký tên.
 
3, Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại.
 
4, Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
 
5, Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
 
6, Bằng chứng về tình trạng hôn nhân (Ví dụ: Quyết định ly hôn, Giấy đăng ký kết hôn, v.v.)
 
7, Chứng minh tài chính:
 
Bằng chứng về thu nhập của quí vị ở Việt Nam
Sổ tiết kiệm gửi ngân hàng/ xác nhận số dư tài khoản (cung cấp bản sao công chứng sổ tiết kiệm và/hoặc các giấy tờ khác về tài chính). Đề nghị quí vị lưu ý là giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng nộp cùng hồ sơ phải được cấp trong vòng 02 tháng (trước ngày nộp hồ sơ).
 
8, Bằng chứng về sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác
 
9, Nếu quí vị đang đi làm – cung cấp đầy đủ chi tiết về công việc làm của quí vị, bao gồm: chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xác nhận của cơ quan về việc quí vị nghỉ phép
 
10, Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi cùng đi – cần nộp thư ủy quyền của cả hai bố mẹ của trẻ em đó cho phép trẻ em đó đi. Chữ ký của cả hai bố mẹ trên thư phải được chính quyền địa phương xác nhận.
 

Các tin khác

In bài Trở lại Đầu trang