VietJet Air mở chặng bay mới Đà Lạt - Vinh - Đà Lạt

Trang chủ > Tin tức và sự kiện > VietJet Air mở chặng bay mới Đà Lạt - Vinh - Đà Lạt
VietJet Air mở chặng bay mới Đà Lạt - Vinh - Đà Lạt

 Chỉ từ 600.000VNĐ/ 1 chặng, bắt đầu từ 28/11/2013, VietJet Air mở tuyến bay mới Đà Lạt  - Vinh - Đà Lạt.