Khảo sát du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Trang chủ > Tin tức và sự kiện > Khảo sát du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng
Khảo sát du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Chương trình “Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng” nhằm mục đích giới thiệu các điểm du lịch, hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa đến với 8 tỉnh Tây Bắc.