Khai trương hệ thống máng trượt tại BÀ NÀ HILL

Trang chủ > Tin tức và sự kiện > Khai trương hệ thống máng trượt tại BÀ NÀ HILL
Khai trương hệ thống máng trượt tại BÀ NÀ HILL

Ngày 13/6/2013, khu du lịch Bà Nà Hills đã đưa dự án máng trượt vào hoạt động nhằm phục vụ du khách tham quan.