Nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Cao nguyên Đồng Văn được đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng lại

Trang chủ > Tin tức và sự kiện > Nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Cao nguyên Đồng Văn được đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng lại

Nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Cao nguyên Đồng Văn được đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng lại

Theo bà Lý Trung Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn, Bảo tồn làng văn hóa truyền thống của dân tộc ít người là một vấn đề đặt ra mang tính cấp bách với những nội dung cụ thể theo từng đặc điểm riêng của từng làng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trước xu thế hội nhập.

Được sự giúp đỡ của Tập đoàn Bảo Việt, việc đầu tư xây dựng nhà bảo tồn văn hóa dân tộc Lô Lô sẽ giúp cho đồng bào dân tộc Lô lô có nơi trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, các sản phẩm mang đậm nét bản sắc của dân tộc mình với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch của đồng bào dân tộc Lô Lô, nâng cao đời sống và thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung và dân tộc Lô Lô nói riêng.

Các tin khác

In bài Trở lại Đầu trang